Våra tjänster

Transporter

Vi utför alla typer av trailertransporter.u4

Vi har egna tipptrailrar samt maskintrailer och utför i första hand transporter av:

  • Bergmaterial, grus och jord
  • Entreprenadmaskiner
  • Industrimaskiner

Försäljning av grus och sand

Vi säljer sand och grusmaterial av hög kvalitet: bärlager, väggrus, singel m.m.Material-Grus

Två ”specialprodukter” vi erbjuder är betonggrus och bunkersand. När det gäller bunkersanden finns analys framtagen, som visar att den är mycket väl lämpad för bunkrar. Sanden ligger bl.a. i bunkrarna på Västerviks och Loftahammars golfbanor.

Arbeten med hjullastare

Vi utför alla förekommande arbeten med hjullastare: lastning, lossning, snöröjning…